Ferdinand Anton Danneskiold Laurvig, dansk-norsk greve, sønn av Ulrik Frederik Gyldenløve, far til C. C. og F. L. Danneskiold Laurvig. Arvet 1704 Laurvig grevskap og overtok 1709 styrelsen av det. 1723 ble han utnevnt til direktør for Det Vestindisk-guineiske Compagnie; 1746 til geheimeråd. I Larvik opprettet han et hospital til fordel for uttjente arbeidere og deres enker og andre fattige; også skolevesenet støttet han.