Christian Albrecht, hertug av Holsten-Gottorp fra 1659. Hans forhold til Danmark var tidvis meget spent, særlig i 1670- og 1680-årene da Danmark innlemmet den hertuglige del av Slesvig, som måtte gis tilbake etter at stormaktene hadde intervenert. I 1665 stiftet Christian Albrecht universitetet i Kiel.