Ove Høegh-Guldberg, dansk politiker og historiker; ble 1764 lærer for arveprins Frederik, og 1771 hans kabinettsekretær. Sammen med arveprinsen og enkedronning Juliane Marie var Høegh-Guldberg en av de drivende krefter i sammensvergelsen mot Struensee 1772. 1772–84 var han Danmark-Norges ledende statsmann; denne periode er ofte kalt den guldbergske periode. Ble 1780 geheimeråd og titulær statsminister, 1784 virkelig statsminister og medlem av statsrådet. De fleste av Struensees reformer ble omgjort, for eksempel ble trykkefriheten begrenset 1773. Høegh-Guldberg gjorde meget for handelens vekst, og skolereformen (1775), loven om innfødsretten (1776) og utskiftningsloven (1781) betegnet fremskritt. Også hans virke for dansk språk og nasjonalitet hører til det positive ved hans styre. Noen sans for norsk nasjonalitet hadde han ikke. Ved kronprins Frederiks statskupp 1784 ble Høegh-Guldberg avsatt, og var deretter stiftamtmann i Århus til 1802. Han skrev blant annet en verdenshistorie (3 bd., 1768–72), som ender ved år 404 f.Kr.