Christian Ditlev Reventlow, dansk lensgreve, eide fra 1775 grevskapet Christianssæde, hvor han gjennomførte omfattende reformer med avskaffelse av hoveri og innføring av nye driftsmetoder. Sammen med Chr. Colbjørnsen var han den drivende kraft bak landbokommisjonen av 1786. Reventlow var 1789–1813 president for Rentekammeret, fra 1797 medlem av geheimestatsrådet. Hans reiseskildring Min Reise i Norge 1811 ble utgitt 1955.