Urban Hjärne, i samtiden skrevet Hiärne, svensk lege, naturvitenskapsmann og forfatter, adlet 1689. Student i Dorpat 1655, kom til Stockholm 1657. Skrev lyriske vers, tragedien Rosimunda (1666, trykt 1856) og hyrde- og kjærlighetsromanen Stratonice (1665). Hjärne var bl.a. knyttet til bergverkskollegiet i Stockholm fra 1675 og var en fremstående geolog, innrettet 1685 Sveriges første kjemiske laboratorium. Hadde avgjørende innflytelse på hekseprosessenes avskaffelse, forfektet en liberal handels- og næringspolitikk, arbeidet for bedre folkeopplysning og var preses i Collegium medicum fra 1696. Mot slutten av sitt liv deltok han i arbeidet med den nye forfatning etter Karl 12s død.