Iver von Ahnen, sønn av Preben von Ahnen, var amtmann i Romsdalen, Nordmøre og Sunnmøre, senere stiftamtmann i Trondheim. Med ham døde slekten ut på mannssiden.