Mathias Collett, født i Christiania, norsk embetsmann. 1750–57 amtmann i Finnmark, fra 1757 i Oplandenes amt. Collett har særlig gjort seg kjent for sin utrettelige innsats for å forbedre forholdene i Finnmark, særlig innenfor jordbruket.