Carsten Gerhard Bang, født i Trondheim, norsk offiser, sønn av Martin F. B. Han avbrøt sin embetskarriere da han under krigen med Sverige i 1788 fikk opprettet et korps av frivillige, som under hans kommando gjorde en god innsats. Også under krigen i 1808 ledet han avdelinger som gjorde innfall i Sverige, og i 1810 ble han generalmajor.