Johan von Bülow, dansk geheimeråd, hoffmarskalk hos kronprins Frederik og nær venn av denne. Bülow spilte en betydelig rolle ved regjeringsforandringen 1784. Førte en omfattende brevveksling som er oppbevart i Sorø, av stor interesse bl.a. for Norges historie.