Johan Ludvig Holstein, lensgreve av Ledreborg, født i Tyskland, dansk embetsmann, 1721 hoffmarskalk hos den senere Christian 6, 1730 stiftamtmann i København, 1734 deputert for finansene; oversekretær (president) i Danske Kancelli fra 1735. Holstein hadde sterke kulturelle interesser og var 1742 en av stifterne av Videnskabernes Selskab. Hans store bibliotek (ca. 20 000 bd.) og verdifulle håndskriftsamling er nå i Det kongelige Bibliotek i København.