Brostrup Gjedde, født i Sandsvær, Kongsberg, norsk embetsmann. Oberberghauptmann i Norge 1653–64, president i Bergamtet som ble opprettet etter hans forslag. Fra 1656 var han også øverste leder for Kongsberg sølvverk.