Thomas Cristensen Clitau, dansk forfatter og legatstifter, kom 1748 til Norge som auditør og notarius publicus i Bergen. Utgav juridiske lærebøker og religiøse og dramatiske dikt, bl.a. en diktsamling, Poetiske Tids-Fordriv (1738). I sine siste leveår var han nærmest blind, og i sitt testamente bestemte han at alt han etterlot seg (bl.a. en boksamling på mer enn 2000 bind) skulle selges ved auksjon og rentene av salgssummen tildeles «den allerfattigste og allerelendigste Stokblinde, som kan findes» – vekselvis en mann og en kvinne, som årlig understøttelse levetiden ut.