Johan Skytte, opprinnelig navn Schroderus, fra 1604 friherre Skytte, 1624 friherre til Duderhof1577–1645, svensk statsmann. 1617 riksråd, 1629 generalguvernør over Livland, Ingermanland og Karelen, 1634 president i Göta hovrätt. Gustav Adolfs lærer. Som universitetskansler opprettet han 1622 i Uppsala det ennå eksisterende Skytteanske professorat i veltalenhet og statskunnskap.