Peder Reedtz, dansk statsmann. Sekretær ved fredsforhandlingene i Brømsebro 1645, sendemann i Paris 1647–50, ambassadør i London 1652, rentemester 1653, riksråd 1656, fungerte fra 1657 som kansler. Han stod Frederik 3 nær og ble etter innføringen av eneveldet 1660 utnevnt til kongelig kansler og president i kansellikollegiet. Han satt i disse embeter til sin død, men etter tronskiftet 1670 ble han trengt i bakgrunnen av Griffenfeld.