Geheimestatsrådet, de eneveldige danske kongenes råd 1772–1848, vanligvis med fem til åtte medlemmer. Det ble opprettet etter Struensees fall til erstatning for geheimekonseilet, som ble nedlagt 1770. Kongen var leder; av kollegienes presidenter fikk nå kun utenriksministeren sete. Geheimestatsrådet ble avløst 1848 av statsrådet, som bestod av de ansvarlige ministere og der premierministeren førte forsetet. Geheimestatsrådet ble ikke formelt opphevet, og gjenoppstod 1852. 1866 ble det danske statsråd opprettet.