Kanalkompaniet var et handels- og industriaksjeselskap, opprettet 1782. Overtok ved starten den dansk-norske kongens aksjemajoritet i Det Norske Compagnie (senere Hadelands Glassverk). Ved Kanalkompaniets fallitt kom glassverket atter i kongens besittelse og 1814 i den norske stats.