Christoffer Gabel, dansk adelsmann og stattholder. Spilte en betydelig rolle som mellommann mellom Frederik 3 og stendene i forbindelse med eneveldets innførelse 1660. 1664 geheimeråd og stattholder i København, adlet samme år. Gabel var kongens fremste rådgiver og hadde stor innflytelse til Frederik 3s død 1670.