Den store nordiske krigen var ein nordeuropeisk storkrig mellom 1700 og 1721. Krigen vart utkjempa mellom Danmark-Noreg, Sachsen–Polen, Russland, Preussen og Hannover på den eine sida (men ikkje alle statar heile tida), og Sverige under Karl 12 på den andre. Hele artikkelen