Getúlio Vargas, brasiliansk politiker, president i Brasil 1930–45 og 1951–54. Utdannet som jurist; medlem av nasjonalforsamlingen 1922–26, finansminister 1926–28, guvernør i Rio do Sul 1928–30. Vargas kom til å dominere landets politiske liv i et kvart århundre, og innledet med å ta makten ved et kupp 1930, etter å ha gjort forgjeves forsøk på å bli valgt til president. I hans første presidentperiode fant den modernisering av Brasil sted som siden er blitt knyttet til hans navn. Statens virkeområde ble i disse årene sterkt utvidet, og Vargas' regime kan med en viss rett kalles en søramerikansk utgave av Franklin Roosevelts New Deal. Men Vargas' styre var diktatorisk; 1937 gjennomførte han et nytt kupp som gjorde Brasil til en nærmest totalitær stat (ofte omtalt som Estado Novo, 'Den nye stat'). I den demokratiske stemning som oppstod etter forfatningsreformene 1945 ble Vargas imidlertid avsatt etter press fra hæren, men ble valgt på ny 1951. I sin andre presidentperiode søkte han støtte hos arbeiderklassen, men mestret ikke det tross alt mer demokratiske system han nå ble nødt til å funksjonere i. Da hæren i 1954 igjen ville presse ham til å gå av, valgte han å begå selvmord.