I Amazonasbekkenet, der det regner hele året, vokser Jordens største sammenhengende regnskog, selvas, med bl.a. mahogni, kautsjuktrær, kakaotrær og paranøttrær. Også i de fuktigste strøkene på østkysten finnes tropisk regnskog; et område på til sammen 470 000 ha i delstatene Paraná og São Paulo, kalt The Atlantic Forest South-East Reserves, inngår i UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. De høyere strøk i det indre Brasil dekkes av savanne og krattskog. Særlig mye krattskog, til dels busksteppe, i nordøst. I den subtropiske delen i sør finnes bl.a. gress-stepper.