Brasil har to kjernereaktorer som til sammen bidrar med 3 prosent av landets produksjon av elektrisk energi. Landets kraftproduksjon er i hovedsak basert på vannkraft som i 2012 utgjorde 415 TWh av en samlet kraftproduksjon på 553 TWh. Kjernekraften bidro med 16 TWh.  Forbruket av elektrisk energi har de siste årene økt betydelig. Per innbygger var forbruket i 2011 nærmere 2 700 kWh mot 1 500 kWh i 1990.

I Brasil startet arbeidet med å utvikle kjerneteknologien allerede tidlig på 1950-tallet, og dette ble trappet opp under militærregimet fra 1964 til 1985. Det første kjernekraftverket, Angra 1, ble bestilt i 1970 og oppdraget ble i sin helhet gitt til Westinghouse. Kraftverket, som kom i drift i 1982, ligger ved kysten mellom byene Rio de Janeiro og São Paulo.  Angra 1 har vært utsatt for store driftsproblemer med den følge at kapasitetsfaktoren bare lå på rundt 25 % de første årene. De senere årene har driftssituasjonen bedret seg betydelig og kapasitetsfaktoren er nå kommet opp til rundt 90 %.

I 1975 bestemte regjeringen seg for at landet skulle bli selvforsynt med kjerneteknologi og inngikk en avtale med Vest-Tyskland for å få støtte til å bygge 8 nye reaktorer over en 15-års periode. De første to reaktorene (Angra 2 og 3) skulle bygges med utstyr fra Kraftwerk Union (KWU). Ved hjelp av teknologioverføring skulle de resterende kraftverkene være basert på 90 % brasiliansk utstyr. Økonomiske problemer i Brasil førte imidlertid til at dette arbeidet måtte avbrytes. Arbeidet med Angra 2 ble gjenopptatt i 1995 og denne reaktoren kom i drift i 2000.

I 2006 kunngjorde regjeringen planer om å fullføre Angra 3. Arbeidet kom i gang i 2010 og ved slutten av 2013 var anlegget omtrent halvveis fullført. Det ventes at reaktoren kan komme i drift i løpet av 2016. Det tas videre sikte på å bygge fire nye reaktorer med oppstart i anleggsarbeidet i 2015.

Vannkraft er fremdeles det rimeligste alternativet for etablering av ny produksjonskapasitet i Brasil. Vannkraftens dominerende rolle gjør imidlertid landet sårbart for årlige variasjoner i nedbøren. Eksempelvis førte tørken i 2001 til en akutt knapphet på kraft. Denne erfaringen har påskyndet en utvikling mot å ta i bruk andre energikilder for å redusere avhengigheten av vannkraft, selv om disse alternativene er mer kostbare. Kraft fra eksisterende kjernekraftverk er kostnadsberegnet til $75/MWh (55 øre/kWh) som er cirka 1,5 ganger dyrere enn fra etablerte vannkraftverk. Fra det nye kraftverket Angra 3 er det ventet at produsert kraft vil bli mer enn dobbelt så dyr som fra eksisterende vannkraftverk, men likevel sammenlignbart med kullkraft og rimeligere enn kraft fra gasskraftverk.

Kjernereaktor Type MWe I drift
Angra 1 PWR    626   1982
Angra 2 PWR 1 270   2000
SUM   2 1 896

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.