Klimagasser er gasser som påvirker klimaet ved å virke inn på Jordens og atmosfærens strålingsbalanse. Dette skjer ved at gassene enten absorberer eller reflekterer/sprer kortbølget stråling fra Solen og/eller absorberer langbølget stråling fra Jorden. Gassene absorberer bestemte bølgelengder i strålingsspektrene fra Solen og Jorden.

Betegnelsen drivhusgasser benyttes gjerne om gasser som absorberer langbølget stråling og dermed bidrar til drivhuseffekten, mens det med klimagasser menes alle gasser som påvirker klimaet, for eksempel også gjennom absorpsjon eller refleksjon/spredning av kortbølget stråling.

Siden førindustriell tid har konsentrasjonen av klimagassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O) i atmosfæren økt med henholdsvis 30 prosent, 150 prosent og 15 prosent. I tillegg er det tilført gasser som ikke finnes naturlig i atmosfæren, som hydrofluorkarboner (HFK), klorfluorkarboner (KFK), hydroklorfluorkarboner (HKFK) og perfluorkarboner (PFK) – se fluorkarboner. Dette har medført en forsterket drivhuseffekt, noe som med stor sannsynlighet allerede har bidratt til å sette i gang global oppvarming og endringer i klimaforhold.

De menneskeskapte utslippene av klimagasser skyldes først og fremst forbrenning av fossile brensler (kull, olje og gass) samt avskoging i tropiske strøk. Etter CO2 er det metan som bidrar mest til oppvarmingen. Økningen i metankonsentrasjonen skyldes husdyrhold, risproduksjon, brenning av biomasse og avfall samt produksjon og forbruk av fossile brensler. Viktige menneskeskapte kilder til lystgass er jordbruk og industrielle prosesser. CO2, CH4 og N2O har også viktige naturlige kilder, men de økte konsentrasjonene skyldes i all hovedsak menneskeskapte kilder.

I Kyotoprotokollen fra desember 1997 (se også Klimakonvensjonen) er utslippene av følgende gasser (eller grupper av gasser) regulert: Karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O), hydrofluorkarboner (HFK), svovelheksafluorid (SF6) og perfluorkarboner (PFK). Disse gassene har svært ulike levetider i atmosfæren: Fra noen få måneder for noen HFK-er til 50 000 år for CF4, som tilhører gruppen PFK.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.