Faktaboks

Offisielt navn
Estado Plurinacional de Bolivia
Norsk navn
Republikken Bolivia
Uttale
bolˈivia
Hovedstad
Sucre; regjeringssete La Paz
Statsform
Republikk
Statsoverhode
Luis Arce
Landareal
1 083 300 km²
Totalareal
1 098 580 km²
Innbyggertall
12,0 millioner (nasjonalt estimat, 2022)
Offisielt/offisielle språk
Spansk, aymara, quechua og et trettitalls andre urfolksspråk
Religion
Katolsk kristendom, ulike naturreligioner og protestantisk kristendom.
Nasjonaldag
6. august
Mål og vekt
Metrisk
Valuta
Boliviano à 100 centavos
Nasjonalsang
Bolivianos, el hado propicio ('Bolivianere, blide skjebne')
Flagg
Riksvåpen
Bolivia, plassering
Bolivia (mørkegrønt) ligger i Sør-Amerika (lysegrønt).
Bolivia, plassering
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Plassering av Bolivia med naboland rundt, kart
Bolivia og naboland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Bolivia er en republikk midt i Sør-Amerika. Landet grenser til Peru og Chile i vest, Brasil i nord og øst, og Paraguay og Argentina i sør.

Bolivia hadde en betydelig kystlinje mot Stillehavet, men mistet den i krig med Chile i 1884. Navnet Bolivia var en honnør til frigjøringshelten Simón Bolívar, som bidro til at landet ble uavhengig fra Spania i 1824.

Før kolonitiden hørte høylandet og de høyereliggende dalene til inkariket og var bebodd av quechua- og aymara-folket. Det tropiske lavlandet var bebodd av ulike urfolksgrupper med mindre kontakt med omverdenen. Med spanjolenes ankomst ble etter hvert mestisene, en blanding av urfolk og europeere, en av de største demografiske gruppene.

Uavhengigheten i 1824 førte kun til små endringer for andre enn den lille spanskættede makteliten av militære og godseiere. Landet har hatt en turbulent politisk historie med mange militærkupp og uroligheter. Revolusjonen i 1952 gav mer makt til arbeidere og bønder, men det er fremdeles store økonomiske og kulturelle forskjeller mellom by og land, fattig og rik. Urfolk har vært overrepresentert blant de fattige helt siden kolonitiden og tradisjonelt hatt lite politisk makt. I 2005 skapte Evo Morales historie ved å bli den første presidenten i landets historie med urfolksbakgrunn, og urfolks rettigheter har blitt betydelig styrket gjennom ny grunnlov (2009), ulike lovverk og politisk representasjon.

Bolivia er et av Sør-Amerikas fattigste land, til tross for redusert fattigdom og ulikhet etter år 2000. Landet har store forekomster av naturressurser, som naturgass, ulike mineraler og jordbruksprodukter. Den ulovlige framstillingen av og handelen med kokain drives i stort omfang og bidrar til at den svarte økonomien i landet er stor.

Bolivias nasjonalsang er Bolivianos, el hado propicio.

Geografi og miljø

Bolivia

Bolivia.

Av /KF-arkiv ※.

Titicaca ligger på grensen mellom Peru og Bolivia, 3812 moh., og er Sør-Amerikas største innsjø. Bildet er fra boliviansk side.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Bolivia preges av stor variasjon i topografi og natur. Den vestligste delen av landets geografi utgjøres av Andesfjellene, som har sin største bredde nettopp i Bolivia. Mellom Andesfjellenes hovedkjeder ligger høysletten Altiplano på cirka 3600–4000 meter over havet. Videre østover finnes dalene som utgjør overgangen fra høyfjell til lavland. Her ligger flere av de største byene, og det drives jordbruk. Den østlige delen av landet består av slettelandskap som i nord går over i regnskogen Amazonas.

Klimaet varierer fra tropisk klima i lavlandet til vintrer med kuldegrader på høysletten og snø på høyfjellene. Plantelivet varierer tilsvarende, med en enorm artsrikdom i regnskogen, daler med mye jordbruk og goldt høyfjellslandskap.

Folk og samfunn

Folketallet i Bolivia var i 2023 beregnet til 12,5 millioner, årlig befolkningstilvekst til 1,35 prosent og gjennomsnittlig levealder 71,5 år for kvinner og 66,1 år for menn. Fødselsraten har gått gradvis nedover fra 4,0 i 2000 til 2,5 i 2023, og spedbarnsdødeligheten er i samme periode redusert fra 58,7 (2000) til 24,2 (2023) per 1000 fødte.

I en folketelling i 2012 identifiserte 41 prosent seg som tilhørende en av landets 37 urfolksgrupper. De største gruppene er quechua og aymara, med en rekke mindre grupper i lavlandet. 58 prosent oppgav at de ikke har tilhørighet til urfolksgruppene. Tallene varierer noe mellom ulike undersøkelser og over tid, fordi spørsmålene og kategoriene som brukes er ulike.

Stat og politikk

Evo Morales
Evo Morales var president i Bolivia fra 2006 til høsten 2019, da han gikk av under press fra militæret i landet og dro i eksil i Mexico.
Av .
Lisens: CC BY SA 2.0

Bolivia er en flernasjonal stat med president som statsoverhode og regjeringsleder. Presidenten utnevner regjeringen, er ansvarlig for utenrikspolitikken, kan utstede dekreter og har også visse lovgivningsfunksjoner. Den lovgivende forsamling består av et senat med 36 medlemmer og et deputertkammer med 130 medlemmer. Valg på president og nasjonalforsamling holdes hvert femte år. Det er stemmerett og -plikt for alle over 18 år.

Politisk var Bolivia fram til 2005 en av Latin-Amerikas mest ustabile stater. Siden uavhengigheten av 1824 har landet hatt 16 forskjellige forfatninger og om lag 200 utenomkonstitusjonelle regjeringsskifter. Evo Morales ble valgt til president i 2005 og satt helt fram til han ufrivillig måtte fratre i 2019.

Frem til 1952 var politikken dominert av et mindre antall familier og de militære maktsentra. En omveltning i 1952 gjorde delvis slutt på de føydale forholdene, men destabiliserte samtidig samfunnet ytterligere. Fagforeningene fikk gradvis mer innflytelse, og har spilt en svært viktig rolle i nyere tid. De bruker ofte streik, blokkering av veier og demonstrasjoner for å få politisk gjennomslag.

Tre–fire partier eller partigrupperinger; en sentrums-høyre-, en høyre- og en populistisk orientert, har dominert politikken, men dette endret seg ved valget av Evo Morales som president. Partiorganisasjoner, politiske allianser og bevegelser er ustabile og preget av sterke enkeltpersoner. Tendensen til at bevegelser er svært avhengige av enkeltpersoner er på spansk kjent som caudillismo.

Bolivia var offisielt et katolsk land, men etter den nye grunnloven av 2009 er Bolivia nå en sekulær stat.

Bolivia er medlem av FN og FNs særorganisasjoner, blant annet Verdensbanken og Verdens handelsorganisasjon, dessuten av Organisasjonen av amerikanske stater og den latinamerikanske handelsorganisasjonen ALADI.

Historie

Området rundt Titicacasjøen og dalene opp mot Altiplanoet var en del av inkariket og er derfor historisk knyttet til Peru og Ecuador. I kolonitiden ble området styrt av den spanske kongens utsending i Lima og området ble derfor kalt Alto Peru, på norsk høy-Peru. Befolkningen i lavlandet var ikke en del av inkariket, og var bundet sammen mer av språk og kultur enn felles, politiske ledere.

Koloniseringen fikk stor fart da det ble funnet rike sølvforekomster i Potosi, men jordbruk delvis ved hjelp av tvangsarbeid var også vanlig. Uavhengigheten fra Spania førte først og fremst til bedring for den rike eliten som ikke lenger måtte betale skatter til Spania. Først i 1952 ble godseiernes jord gitt tilbake til de lokale innbyggerne.

Bolivia har vært preget av motsetninger mellom ulike økonomiske interesser, regioner og politiske ideologier. Den største endringen i nyere tid er valget av Evo Morales som president og hans dramatiske avgang.

Økonomi og næringsliv

Salar de Uyuni

Fra Salar de Uyuni i sørvestlige Bolivia, nær grensen til Chile. Et av verdens saltrikeste områder.

Salar de Uyuni
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Selv om Bolivia har rike tilganger på naturresurser og har opplevd økonomisk vekst med økte råvarepriser på 2010-tallet, er landet det fattigste i Sør-Amerika. Bruttonasjonalproduktet, BNP, per innbygger var 7500 USD i 2017. Bolivias næringsliv er lite utviklet, og har blitt hindret av faktorer som kapitalmangel, et hjemmemarked uten særlig kjøpekraft og en svakt utviklet infrastruktur. Utenlandsinvesteringene i landet er derimot økende, særlig innen petroleumsvirksomheten. Utvinning av mineraler og naturgass står for størstedelen av landets offisielle eksportinntekter. Med hensyn til sysselsettingen er landbruket den viktigste økonomiske sektoren.

Det foregår en betydelig illegal eksport av kokainbase og kokain.

Kunnskap og kultur

Fra Tiahuanaco (eller Tiwanaku), et pre-inka ruinområde ved Titicacasjøen.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Bolivias kultur er et resultat av blanding mellom opprinnelig urfolkskultur og innflytelse fra Spania både under og etter kolonitiden. Dette kan tydeligst sees i andesmusikken der spansk gitar, den gitarlignende charangoen fra aymara- og quechua-kulturene, panfløyte og fløyter fra før kolonitiden, quena, blir brukt sammen. Et annet sted denne blandingen er tydelig er i de bolivianske karnevalene. Der kan en se lange opptog av musikere og dansere i fargerike kostymer, hvor mange av elementene bærer tydelig preg av både europeiske og urfolkenes tradisjoner. Mest kjent er karnevalet i Oruro, som er oppført på UNESCOs liste over verdens immaterielle kulturarv.

Bolivianske massemedier, som under diktaturene var underlagt sensur, uttrykker i dag stemmer fra ulike deler av det politiske landskapet. De viktigste avisene utgis i La Paz, og blant de største er El Diario (konservativ) og La Razón (sentrum-venstre). Landet har en rekke TV- og radiostasjoner, de fleste kommersielle, som sender på spansk, aymara og quechua.

94 prosent av bolivianske ungdommene fullfører ungdomsskolen, og 82 prosent fullfører videregående opplæring (2021).

Bolivia og Norge

Det er få politiske og handelsmessige forbindelser mellom Bolivia og Norge. Norge har ingen ambassade i landet, men er representert ved honorær generalkonsul i La Paz. Den bolivianske ambassaden som betjener Norge ligger i London.

De fleste nordmenn som bor i Bolivia driver med misjon eller bistand. Noen bolivianere kom til Norge som politiske flyktninger på 1970- og 1980-tallet.

Bolivianske myndigheter har vært i Norge for å se hvordan de kan legge opp til at staten skal få kontroll over olje- og gassressursene, samtidig som en kan få utenlandske investorer og ekspertise til landet. Evo Morales besøkte Norge i 2010, og ble da en av få statsledere som har besøkt Sametinget i Karasjok.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg