Brasiltre, fellesbetegnelse for forskjellige røde tresorter i slekten Caesalpinia, dss. rødtre.