Pantanal, et av verdens største våtmarksområder, i Sør-Amerika, hovedsakelig i de brasilianske delstatene Mato Grosso do Sul og Mato Grosso med mindre deler i Bolivia og Paraguay, dreneres av Paraguayvassdraget (port.: Rio Paraguai), mellom 100 og 200 moh., 2000 km fra munningen Rio de la Plata; ca. 230 000 km2. Mindre deler av området står på UNESCOs Liste over verdens naturarv. Området er omgitt av platåland på alle kanter, og dekkes av løsmasser etter en tidligere innsjø som begynte å tørke ut for 65 mill. år siden. I regntiden (oktober-mars) oversvømmes rundt 2/3 av området. Vegetasjonen er variert og består av savanne, urskog, gressletter og sandbanker. I dyrelivet inngår flodsvin, anakondaer, jaguarer, kaimaner, mankeulv, kjempeoter, kjempebeltedyr, søramerikatapir, mange forskjellige fiskearter og et svært stort antall fuglearter. Et stort prosjekt med internasjonal støtte er igangsatt for å forbedre administrasjonen av området med utbygging av flomkontroll, modernisering av sanitæranlegg, utvikle økoturisme, fremme lokale produkter og styrke politiovervåkingen av området. Miljøet er likevel truet. Menneskelig påvirkning har både forrykket tørke- og flomsyklusen, og ført til mer erosjon.