Slave, trell, slavearbeider, person som eies av en annen i rettslig forstand. Slaver har ikke egne rettigheter og kan omsettes fritt. Slaveri var mye vanligere før enn det er nå.