Norske kirkebygg

Kirker ble først bygd til sitt spesielle formål etter at keiser Konstantin den store på begynnelsen av 300-tallet e.Kr. hadde anerkjent den nye tro. Hovedstrømmen av den kristne tradisjon har helt siden keiser Konstantin satset mye på å reise prektige byggverk som sted for gudsdyrkelsen. For noen grupper kristne har det verdige rommet for gudsdyrkelsen vært det mest mulig enkle og nakne, uten utsmykninger og unødvendig prakt. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Nina Aldin Thune

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 1 kategorier:

  1. Stavkirker

Inneholder 82 artikler: