En kirke er en bygning som brukes til å holde kristne gudstjenester.De første kirkene ble bygget på begynnelsen av 300-tallet e.Kr., etter at keiser Konstantin den store hadde anerkjent den nye troen kristendommen. Hovedstrømmen av den kristne tradisjonen har siden da vært å reise prektige byggverk. For noen grupper kristne har idealet vært at kirkene skal være enklest mulig, uten utsmykninger og unødvendig prakt. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Norske kirkebygg

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel