Efteløt kirke, kirke i Kongsberg kommune, Buskerud, Sommerstad. Steinkirke i romansk stil, bygd ca. 1183, påbygd 1876 (tårn og sakristi). Restaurert 1954. Gammelt inventar fra Komnes stavkirke, kalkmaleri fra 1647, alterbord av stein med relikviegjemme i våpenhuset. 49 gravhauger er registrert på prestegården.