Dypvåg kirke, kirke i Tvedestrand kommune, Aust-Agder, beliggende i Dypvåg. Kirken var opprinnelig en steinkirke, trolig bygd på 1100-tallet. Påbygg i tre fra 1700-tallet, da kirken ble utvidet til en korskirke der det middelalderske skipet danner den ene korsarmen. Kirkens interiør ble en del endret på 1800-tallet, men ble 1921 ført tilbake til sitt opprinnelige utseende av Finn Kraft. Til inventaret hører en døpefont av kleberstein fra 1100-tallet og flere arbeider fra 1770-årene av snekkeren og treskjæreren Ole Nielsen Weierholt.