Skrukkeli kapell, langkirke i tre fra 1923 i Hurdal kommune i Akershus fylke.