Hoff kirke, kirke i Østre Toten kommune, Oppland, ca. 2 km nordøst for Lena. Middelaldersk, treskipet steinkirke, viet til St. Andreas. Kirken ble sterkt ombygd på 1700-tallet.