Nordlandet kirke
Nordlandet kirke
Av /Arfo forlag.

Nordlandet kirke er en kirke på øya Nordlandet i Kristiansund. Den hører til Nordlandet sokn i Møre bispedømme, og forvaltes av Kristiansund kirkelige fellesråd. Kirken ble oppført i 1914 og er en korskirke i stein med 700 sitteplasser. Arkitekt var Hagbarth Schytte-Berg.

Nordlandet kirke fremstår som original både ute og inne. Den er eksempel på en nasjonal arkitektur befridd for dragestil, sveitserstil og jugendstil. Like fullt har kirken på Nordlandet trekk av sen jugendstil. Den har vernestatus som «listeført (etter 1850)».

Kirkebygget

Nordlandet kirke

Nordlandet kirke i Kristiansund fremstår som «gesamtkunstverk» der arkitekten har kontroll over alle detaljer som beskriver tidens usikkerhet i stilvalget. Kirken har romantisk preg med senjugend og nybarokk.

Nordlandet kirke
Av /Arfo forlag.

Den tunge og massive Nordlandet kirke ble bygget på en kupert tomt som var for trang. Man var nødt til å øke den flate delen av tomten ved å lage et platå med en mektig støttemur i samme steinmateriale som kirken. Slik fremstår platået og kirken som en enhet, samtidig som kirken får en kjørevei rundt seg. På den måten blir kirken en del av det urbane rom, en forlengelse av gaten som ender ved kirken, som egentlig ligger i utkanten av bebyggelsen den dag i dag.

Tårnhjelmen og detaljene forteller om en nasjonalromantikk som lignet både den i Finland og den i Holland. Tårnets knekte, mansardlignende tak var overensstemmende med tidens ønske om en arkitektur med sluttede former, mer enn historiske former.

Kirken er bygget i gråstein fra stedet. Steinhuggerne hadde problemer med å finne stein uten kvartsstriper, som lett ville ødelegge ornamenter. Steinen skulle dessuten være finhugget, i motsetning til råkopp i de øvrige delene.

Interiør

Nordlandet kirke
Nordlandet kirke
Av /Arfo forlag.
Nordlandet kirke
Nordlandet kirke
Av /Arfo forlag.
Nordlandet kirke
Nordlandet kirke
Av /Arfo forlag.

Den grå steinkirken blir innvendig til et hvitmalt kirkerom. Mørkt treverk i det synlige takverket og i detaljer og benker, betoner det kraftige og holdbare.

Alt interiøret er tegnet av arkitekten, også lampetter, lamper og lysekroner, som ble tilrettelagt både for gass og for elektrisitet, som ennå ikke var kommet til byen. Alterbildet, hvor Jesus er i Getsemane med noen av sine disipler, er malt i 1840 av professor Friedrich Jacob Rentsch fra Dresden. Den sto opprinnelig i den gamle Kirkeland-kirken frem til den ble revet. Rammen rundt altertavlen er laget for anledningen og formelig understreker tidens usikkerhet med hensyn til stilvalg. Her er det en blanding av klassisisme og nybarokk i kontrast til kirkens mer lødige interiør i nasjonalromantikkens tegn.

Arkitekten ønsket kalkmalerier av Enevold Thømt, og hadde mottatt oppskrift på underlagspussen for dette formålet, samt utkast og anbud. Da byggekomiteen ba Emanuel Vigeland om det samme, og han oppdaget at han konkurrerte med andre, trakk han forslaget med beskjed om at han ikke ville «faa sit utkast bedømt som konkurrerende med hr. Thømts» – en sjelden klar melding.

Senere ble Vigeland engasjert uten konkurranse. Med sønnen Per som medhjelper utførte Vigeland utsmykningsarbeidet i form av glassmalerier som forsøker å følge opp kirkens arkitektur med frodige motiver fra Det nye og Det gamle testamentet.

Orgel og akustikk

Kirken har svært god akustikk, og kirken er byens sang- og musikkirke. Det nye orgelet fra 2000 med 35 stemmer kler kirkerommet akustisk. Her har det vært uroppføringer av verker av Henning Sommerro og Edvard Fliflet Bræin. Ved Kristiansunds 200-årsjubileum i 1942 spilte den 17 år gamle Edvard Fliflet Bræin sin fars, organist Edvard Bræins, kantate til byen.

Historie

Nordlandet kirke
Nordlandet kirke
Av /Arfo forlag.

Nordlandet kirke ligger høyt og fritt på øya Nordlandet i Kristiansund. Den er plassert midt imot byens sentrum, som ligger på øya Kirkelandet. Det er først i nyere tid at øyene ble forbundet med broer.

Befolkningen på Nordlandet forlangte allerede midt på 1800-tallet å få en kirke på øya, da overfarten til Kirkelandet var for farlig og strevsom. Bystyret kom til forlik med befolkningen og fikk departementets tillatelse til å oppføre en kirke senest tre år etter at den nye hovedkirken med 1200 sitteplasser var bygget på Kirkelandet, på Lyhshaugen. Det var en trekirke, og den sto ferdig i 1878, men var da blitt så dyr at bystyret måtte søke departementet om tillatelse til å utsette byggingen av kirken på Nordlandet. Dette ble innvilget i 1884, men bystyret kjøpte iallfall tomt og satte av 6000 kroner til formålet.

Det ble gjort forsøk på å fremskaffe tegninger til en langkirke i tre, men etter murtvangen som kom i 1904, måtte den forberedende komiteen utarbeide program for en kirke i ikke-brennbare materialer.

Arkitektkonkurransen

Nordlandet kirke er et resultat av en arkitektkonkurranse i 1908. Arkitekturen var inne i en brytningstid. Det hadde vært tilløp til nye tendenser i den åpne arkitektkonkurransen for Kongsseteren i Holmenkollåsen året før, og arkitektene som konkurrerte om Nordlandets kirke, var svært usikre på hvilken «stil» de skulle velge.

Konkurransen var egentlig det vi i dag kaller et parallelt oppdrag, hvor plankomiteen hadde innbudt tre arkitekter til å komme med forslag. Vinneren, Hagbarth Schytte-Berg, leverte to utkast. De to andre konkurrentene, Kristen Rivertz og Ole Stein, levert tre utkast hver.

Det var plankomiteen som skrev ut «konkurransen» om en langkirke. Komitémedlemmene ble om mulig mer usikre enn arkitekten, og henstilte til arkitektforeningene i Kristiania og Bergen om å gi en uttalelse til utkastene. Det ble bergensforeningen som utgjorde juryen, som ikke bare skulle peke ut hvilken av de tre dyktige arkitektene som burde få oppdraget, men også hjelpe vinneren med å velge det beste av utkastet.

Man sier ofte at det er juryen som tar førstepremien. Her tok de den med det av Schytte-Bergs utkast de likte best, men først etter en omkonkurranse hvor kravet om langkirke ble trukket.

Arkitekten

Trondheimsarkitekten Hagbarth Schytte-Berg hadde utdannelse fra Berlin og Hannover, og var kjent for den nygotiske kirken i Skien. Den ble innviet i 1894, da arkitekten var 34 år gammel. I 1903 fullførte han Fagerborg kirke i Oslo i en blandingsstil av nygotikk, nasjonalromantikk og jugendstil, med forbilder både fra England og ikke minst fra den amerikanske arkitekten Henry Hobson Richardson.

Fra den symmetriske, nygotiske teglkirken i Grenland via den asymmetriske Oslo-kirken i blandingsstil, som egentlig «ønsket» å være i rundbuestil, falt den nå 48 år gamle arkitekten til ro i Kristiansund. Her dyrket han igjen det symmetriske og rundbuestilen, og plassert det karakteristiske nasjonalromantiske, undersetsige tårnet i krysset mellom hovedskipet og sideskipet.

Andre verdenskrig

Nordlandet kirke er det eneste monumentalbygget i Kristiansund som kom gjennom andre verdenskrig uten skader. Bydelen ble bombet, men ikke så hardt truffet og brent som sentrum. Kirken var et samlingssted under okkupasjonen. Av en eller annen grunn ble monogrammet til Haakon 7. ikke tatt ned av den tyske okkupasjonsmakten eller myndighetene. Det var festet til veggen høyt over hovedinngangen, og ga de mange som søkte til kirken, håp om å kunne leve i et fritt land igjen.

Kirken ble ufrivillig Kristiansunds hovedkirke frem til den nye Kirkelandet kirke sto ferdig i 1964. Først i 1966 ble Nordlandet egen menighet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg