Bjølstad kapell, kirkebygg i Sel kommune, Oppland, beliggende ved Heidal kirke. Det laftete skipet stod tidligere på gården Bjølstad. Til inngangen i vest er det festet to utskårne portalplanker som trolig stammer fra en middelaldersk stavkirke på Bjølstad. Dateringen av skipet er usikker, men det kan være bygd på 1600-tallet som en utvidelse av den tidligere stavkirken. Det nåværende kirkebygget ble innviet i 1964, arkitekter for ombyggingen var Bredo H. Berntsen og Halvor Vreim.