Holmenkollen kapell, kapell i Oslo, ved Holmenkollen skianlegg, tilhører Ris menighet. Det opprinnelige kapellet var en tømmerkirke, tegnet av Holger Sinding-Larsen, og var utformet med klare referanser til middelalderens stavkirker. Ferdigstilt 1903, innviet som kapell først 1913. Det ble påtent og brant ned til grunnen 1992. Et nytt kapell ble reist etter de originale tegningene, men med enkelte mindre endringer (ark. Arne Sødal), innviet 3. mars 1996. Den så vidt raske gjenreisningen ble muliggjort bl.a. takket være en pengeinnsamling, der prinsesse Astrid fru Ferner stod i spissen, og med bidrag fra Oslo kommune.