Fon kirke, kirke i Re kommune, Vestfold. Middelaldersk steinkirke, trolig fra 1100-tallet, innviet til St. Mikael. Til kirkens inventar hører døpefont fra 1200-tallet, altertavle og prekestol fra 1600-tallet. 130 sitteplasser.