Follebu kirke, kirke i Gausdal kommune, Oppland, ved Follebu. Middelaldersk steinkirke, trolig bygd ca. 1260–1300. Kirken er første gang nevnt 1305. Til inventaret hører bl.a. en middelaldersk døpefont av kleberstein, altertavle fra 1743 med et middelaldersk krusifiks og prekestol fra ca. 1770 skåret av Østen Kjørn.