Bekkelaget kirke

Bekkelaget er en tidlig arbeidskirke med menighets lokaler lagt på siden av skipet. Stilformene og den frie grupperingen gir assosiasjoner til rester av et middelalderkloster med endringer i etterreformatorisk tid.

Bekkelaget kirke
Av /Arfo forlag.
Bekkelaget kirke
Bekkelaget kirke
Av /Arfo forlag.

Bekkelaget kirke er en kirke som ligger i Bekkelaget og Ormøy sokn i Oslo kommune. Den er tegnet av arkitekt Harald Bødtker, bygget i mur og ble oppført og vigslet i 1923. Kirken har langplan og 370 sitteplasser. Kirken er i nyromantisk stil, og utformingen gir assosiasjoner til et middelalderkloster. Mye av inventaret og dekoren er utført av Enevold Thømt.

Kirken er et tidlig eksempel på det som senere ble kalt arbeidskirker, som samler flere kirkelige aktiviteter i ett hus. Menighets lokaler ligger langs på siden av skipet.

Kirken har vernestatusen «listeført (etter 1850)».

Historie

Bekkelaget kirke ble oppført for den nordvestre delen av den stadig voksende befolkningen i Nordstrand sogn. Med praktfull utsikt over Oslofjorden var dette et attraktivt område for villabygging og utflytting fra hovedstaden. Kirken ble tegnet i 1920 av Akers kommunearkitekt, Harald Bødtker. Det ble besluttet at kirken skulle bli en såkalt småkirke, det vil si en kirke med møtelokaler for et rikere menighetsliv enn bare gudstjenester.

Tre slike småkirker var blitt bygget inne i byen, med Vaterlandskirken som den første i 1899. Disse tre var imidlertid oppført på trange bytomter og fikk kirkerom og møterom plassert i etasjer over hverandre. Bekkelaget kirke fikk sine møtelokaler på samme plan som kirken slik at de kunne brukes som tilleggsarealer til kirkerommet ved de store høytider. Den første kirken i Norge med en slik plan og med lignende stilformer var allerede under oppføring i St. Jacob kirke i Bergen fra 1917–1921.

Kirkebygget

Bekkelaget kirke
Bekkelaget kirke
Av /Arfo forlag.

Kirken ble oppført i pusset teglmur og er en langkirke orientert langsetter den skrånende tomten slik at koret ligger i syd. Bygningsvolumene for kirke og møtesaler er gitt en fri gruppering der selve kirken tydelig tegner seg som det dominerende ledd. Tårnet er plassert ute til siden for kirkens nordre gavl. Hovedinngangen går gjennom bygningsleddet som binder tårn og kirkeskip sammen. Møtesalene ligger langsmed skipets vestre langvegg, den ene utformet som et tverrskip ved overgangen til koret, den andre innenfor en åpen arkade mellom dette tverrskipet og tårnet.

Stilpreget er enkelt nyromansk, tydelig inspirert av norske stenkirker fra middelalderen med sine hvite, pussete murer. Svungne kuppelformer over korets apsis og en sideinngang i syd er innslag av nybarokk som også preger innredningen. Med disse stilhistoriske referansene gir anlegget tilsynelatende uttrykk for en idé om restene av et klosteranlegg fra norsk middelalder med mindre, nyere tilbygg og innredning fra senere protestantisk tid.

Interiør

Bekkelaget kirke

Det nye orgelet fra 1986 av Robert Gustavsson er formet som en gotisk stilkopi.

Bekkelaget kirke
Av /Arfo forlag.
Bekkelaget kirke

Det altomfattende designprogrammet tok også i bruk elektrisk lys på en måte som med årene er blitt mer festlig kuriøs enn gripende.

Bekkelaget kirke
Av /Arfo forlag.

Kirkerommet har tønnehvelv utført på tidens mest moderne vis i armert betong. Det lysmalte murverket har en enkel behandling uten arkitektoniske dekorelementer og ligner utformingen samme arkitekt benyttet allerede i Ullern kirke nesten 20 år tidligere. Bare rundbuete åpninger og to lave gallerisøyler bryter de rene murverksflatene. Kirkerommets hovedform er en langkirke, men sidegalleriet ut over menighetssalene på den ene siden bryter symmetrien. Dette galleriet åpner seg mot kirkerommet gjennom buete åpninger i det tykke murverket.

Det opprinnelige orgelet er plassert på sidegalleriet fremme ved koret, innenfor en større bueåpning. Rett under orgelet fører tre store dører ut til den ene menighetssalen.

Koret er helt uten vinduer. Der ligger sakristiene langs begge sideveggene, og skipet har bare vinduer på østre langvegg og nordre endevegg. I dette likevel forholdsvis lyse skipet står alt treverk i mørkbeiset kontrast til murverkets enkle former. Tilsvarende kontraster finner man også i det mørkdekorerte koret mot det lyse skipet og i inventarets findetaljerte dekor mot det rene murverket.

Inventar og dekor

Bekkelaget kirke

Den moderne elektrisiteten ble tatt i bruk for alt den var verdt.

Bekkelaget kirke
Av /Arfo forlag.
Bekkelaget kirke

Det kan virke kuriøst at flere taklamper har fått lysende profetnavn.

Bekkelaget kirke
Av /Arfo forlag.

Inventaret og dekoren er planlagt og delvis utført av dekormaleren Enevold Thømt. Han flyttet til Bekkelaget mens kirken var under planlegging og kom med i byggekomiteen mens den ble bygget. Hans komplette plan for utstyret ble utarbeidet i 1921 og var hans gave til kirken. Mye sto ferdig til kirkens innvielse, mens maleriet utført i al secco i apsis ble fullført først i 1939, sannsynligvis som siste ledd i utsmykningen.

Det var en helhetlig plan for kirken som Thømt her fikk realisert og tydeligvis hadde samarbeidet med arkitekten om. Den omfattet linjeføringene i innredningen, fargene og alt inventar fra orgelfasade, benkedekor og lamper til korutsmykning, alterutstyr og tekstiler. Til og med dørbeslagene og inventaret i menighetssalene. Det vindusløse koret ga ham god anledning til å dyrke sin forkjærlighet for mystisk mørke i kontrast til det mye lysere rommet i skipet. Det hele er utført i et findetaljert formspråk som på en eiendommelig måte blander det personlige med det tidstypiske, og kristent budskap med det ornamentale. Det kreves inngående studier om man skal fatte det sammensatte budskapet. Til det forelå hans forklaring allerede til innvielsen.

Hovedmotivet i koret er Herrens gjenkomst, belyst ved lignelsen om de fem kloke og de fem dårlige jomfruer. Billedprogrammet er komplettert med innskrifter og utbygget med scener fra en rekke forskjellige skriftsteder. Alteret er utsmykket med Kristus-symbolet Agnus Dei. På prekestolen handler det om synden, om loven og om nåden.

Bekkelaget kirke

Alteret er utsmykket med Kristus-symbolet Agnus Dei. Enevold Thømts omfattende utsmykking røper bedre mestring av omamenter enn figurtegning.

Bekkelaget kirke
Av /Arfo forlag.

Bruk av elektrisk lys

Det kan virke kuriøst at flere taklamper har fått lysende profetnavn. Den moderne elektrisiteten ble tatt i bruk for alt den var verdt. Slik var de to skulpturene bak i kirken tenkt: «Moses og Elias i legemsstore utskårne figurer med elektrisk lysende glorier rundt hodene, som to lysende representanter fra den gamle pakt.» Nå står de med hver sin lyskrans holdt opp rundt stav og sverd.

Det er en høyst særpreget utsmykning man møter i dette velformete anlegget som dessuten er sjeldent godt bevart i sin opprinnelige utforming.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg