Ringsaker kirke, kirke i Ringsaker kommune, Hedmark, ca. 4 km sør for Moelv. Treskipet steinbasilika fra midten av 1100-tallet, første gang nevnt 1170. Tverrskip tilføyet og koret utvidet på 1200-tallet. Det høye, slanke spiret ble reist 1652 av den kjente byggmester Werner Olsen. Ombygd av Ivar Hjelmen 1694. Kirken eier landets rikeste alterskap, et flamsk arbeid fra 1530-årene. Prekestol og døpefont fra 1707.