Balke kirke, kirke i Østre Toten kommune, Oppland, beliggende nær Totenvika. Middelaldersk, enskipet steinkirke. Gjennomgikk en til dels omfattende ombygging på 1700–1800-tallet da den bl.a. fikk nytt takverk, takrytter og nye vindusåpninger. Interiøret ble for en del restaurert i 1967. I Universitetets oldsaksamling i Oslo er et middelaldersk krusifiks og sju helgenfigurer som skal ha tilhørt Balke kirke.