Gravberget kirke, kirke i Våler kommune, Hedmark, i skogsbygden Gravberget. Oppført 1954–55. Tegnet av Magnus Poulsson; regnes som et av hans sentrale arbeider. Bygd av tømmer, utvendig kledd med profilert spon; preget av en dominerende takrytter. Altertavlen er en skulptur av Arnold Haukeland (1955). Under hovedtaket og på galleribrystningen er det friser malt av Thorstein Rittun og Dag Frogner.