Hol kirke, kirke i Hol kommune, Buskerud, ved nordvestenden av Holsfjorden. Opprinnelig stavkirke hvorav bare apsis er bevart; sterkt forandret ved tømmertilbygg 1882. Rikt inventar med prekestol og døpefont fra 1600-tallet. Altertavle fra 1600-tallet ble ombygd 1703. Kirkens interiør ble restaurert 1950.