Kongsberg kommune, Buskerud, ca. 7 km sør for Kongsberg bysentrum. Middelaldersk, enskipet steinkirke. Om- og påbygd i 1889. Kirken ble restaurert i 1950- og 1960-årene. Til inventaret hører døpefont fra 1634 og altertavle med maleri fra 1699.