Iladalen kirke
Kirken har rette linjer og store flater. Funksjonalismen her viser seg å være verken monumental eller stilistisk. Fasadene er kort og godt et resultatet av at planen er paret med standardvinduer.
Iladalen kirke
Av /Arfo forlag.
Iladalen kirke

Hovedinngangen ligger seks trinn høyere enn plassen i et rundbueparti som aksentuerer bevegelsen som en velkomstgest. På døren av glass med sprosser av jern er det mange gylne kors.

Iladalen kirke
Av /Arfo forlag.

Iladalen kirke er en langkirke som ligger i Sagene og Iladalen sokn i Oslo kommune. Den er tegnet av arkitekt Ragnar Nilsen, og ble oppført og vigslet i 1941. Kirken er en arbeidskirke i pusset og malt teglstein, den har 340 + 260 sitteplasser.

Kirken har vernestatusen «listeført (etter 1850)».

Iladalen kirke

Koret har et smalt og høyt vindu mot sør og er skilt fra kirkerommet som en nisje, sammenfallende med podiet tre trinn høyere. Prekestolen er plassert til venstre og krager ut fra podiet. Det gir kontakt med store deler av menighetssalen.

Iladalen kirke
Av /Arfo forlag.

Bakgrunn

Iladalen kirke

Kirkerommet kan utvides sideveis, mens koret er intakt.

Iladalen kirke
Av /Arfo forlag.

Småkirkeforeningen i Kristiania hadde som formål å bygge kirke for folk i fattige strøk, og den første kirken ble bygget på Vaterland. Senere ble formålet endret til å bygge kirker der behovet var størst. Og det var i tilflyttingsområder og nybyggerstrøk at befolkningsveksten var sterkest. Før andre verdenskrig skjedde det i sentrumsnære områder, etter krigen i drabantbyene langt utenfor den tette byen. Kristiania ble til Oslo, og Småkirkeforeningen ble etter hvert en del av stiftelsen Kirken bygger.

Noen ganger var kirkebyggingen i forkant av den store befolkningsveksten, som regel på etterskudd, eller som for Iladalen kirkes vedkommende, akkurat i rute. Majorstua kirke (1926), som ble kalt «Prestenes kirke» fordi alle landets prester hadde gitt penger til den, lå i forkant fordi verken Småkirkeforeningen eller andre visste at den store Marienlyst-utbyggingen ville komme ti år senere. Det skulle ta mange år før Småkirkeforeningen igjen var klar til innsats, nemlig i Iladalen. Her inngikk kirke, park og boliger i et stort, funksjonalistisk prosjekt med enkle boliger, for det meste toromsleiligheter, omgitt av mye lys, luft og utsikt.

Harald Hals’ plan for Stor-Oslo fra 1929 la opp til en akse fra Sagene kirke til Alexander Kiellands plass. Midtveis, etter en bred fritrapp og to flankerende punkthus, skulle det etter planen utformes en sirkulær plass hvor man mente at oppkommet, ilen (kilden), hadde ligget. Ilen gav navn til gården Ihle og vann til tre dammer for isproduksjon. Hals’ plan forutsatte lukkede storgårdskvartaler, og Kingos gate skulle i sin fortsettelse nord for Alexander Kiellands plass følge dalbunnen til den sirkulære plassen og videre mot Sagene øst for Vøienvolen i en slakere trasé. Fritrapp nummer to ble bygget, men ikke veien, og heller ikke de lukkede kvartalene.

Arkitekt Ragnar Nilsen tok tak i planen i 1935, og sammen med OBOS ble det utarbeidet en ny reguleringsplan som åpnet opp slik at Iladalen oppsto mellom to lange slangeblokker i vest og nord og lamellblokker i skråningen mot øst.

Snart ble det inntegnet en kirke i planen. Og lenge før alle boligblokkene var ferdigbygget, sto kirken der. Biskop Eivind Berggrav kunne vigsle den på Kristi himmelfartsdag i 1941, året før prestene la ned sine embeter i protest mot okkupasjonsmakten. Kristi himmelfart er et vesentlig tema i kirkens utsmykning. På vigslingsdagen fikk kirken navnet «Velsignelsens kirke». Under ledelse av sogneprest Rødland skulle småkirken etter hvert bli stor.

Iladalen ble en skjermet dal uten biltrafikk. Parken var «sentrum», og «byen» lå rundt. Kirken ble lagt nord i dalen, til en intern gate med atkomst fra vest, fra plassen hvor trappeaksen passerer. Fra kirkebakken ser man utover den åpne dalen.

Kirkebygget

Iladalen kirke
Det 20 meter høye tårnet med flatt pyramidetak og med kule, kors og lyskrans kan sees fra nesten alle boligene rundt dalen.
Iladalen kirke
Av /Arfo forlag.
Iladalen kirke
Iladalen kirke
Av /Arfo forlag.

Kirken er tett i planen og lett i formen. Små forskyvninger og inntrekninger i planen gjør det mulig å skjelne mellom de seks volumene i komposisjonen: tårn, kirkerom, kor, sakristi/kontor/leilighet, menighetssal og inngang til den, med en liten sal og leilighet over. I kjelleren er det barnehage. Planen er kompakt, en slags sammenbretting av grunnplanen for Røa kirke. Det er også volumoppbyggingen, og alt griper uanstrengt inn i hverandre. Artikuleringen ligger i planen, ikke i detaljene og overflatedekoren.

Kirken har rette linjer og store flater. Funksjonalismen her viser seg å være verken monumental eller stilistisk. Fasadene er kort og godt et resultatet av at planen er paret med standardvinduer. Alle takene er valmtak, og bare gesimsenes horisontale linje er med i komposisjonen. Det er en sympatisk og rimelig kirke.

Kirketårn

Det 20 meter høye tårnet med flatt pyramidetak og med kule, kors og lyskrans, griper omsluttende rundt kirkevolumets sørvestre hjørne og markerer inngangen. Nesten alle boligene rundt dalen kan se korset på kulen og strålekransen rundt.

Våpenhus

Våpenhuset er trangt, med et tilstøtende, lite birom. Atkomsten til galleriet skjer fra kirkerommet og fra tårnet. Galleriet ligger over inngangen og krager i tillegg ut i kirkerommet. Dette er et rektangelformet, enskipet rom med flat trehimling på takstoler som hviler på langveggene.

Rommet får lys fra de vertikale vinduene mot sør og fra noen mindre vinduer mot nord. Menighetssalens langside er parallell med kirkerommets langside og kobler seg på kirkerommet ved hjelp av veggskiller som kan senkes ned i kjellerveggen.

Kor

Iladalen kirke

Berømte kirkelige personer i samtiden har lånt ansikt til alterbildet.

Iladalen kirke
Av /Arfo forlag.

Koret har et smalt og høyt vindu mot sør og er skilt fra kirkerommet som en nisje, sammenfallende med podiet tre trinn høyere. Prekestolen er plassert til venstre og krager ut fra podiet. Det gir kontakt med store deler av menighetssalen. Taket i menighetssalen er vesentlig lavere enn taket i kirkerommet.

Døpefonten til høyre har bilde av duen øverst og fire englehoder under den. Nederst er det bilder av en vannstrøm med fisker og sjøstjerner, beviset på at vi døper med vanlig vann. Døpefonten står under Kristi åpne armer oppe i koret.

Alter

Iladalen kirke
Iladalen kirkes alter.
Iladalen kirke
Av /Arfo forlag.

Alteret er mot øst, og står sammen med altertavlen inntil den rette alterveggen. Altertavlen av Per Vigeland viser engler i tilbedelse ved korset.

Vigeland har også laget glassmaleriet «Engel med lutt» i vestgavlen. Her er rosevinduet transformert til et kvadrat, en fin kontrast til hovedinngangens rundbue. Per Vigeland har også malt fondveggen. Den er i sin helhet malt al fresco og viser Kristi himmelfart. Her har samtidens mest markante prester og biskoper lånt ansikt til disiplene, som elleve i tallet står samlet på Oljeberget for å konstatere at de nå ikke lenger er disipler, men apostler med et oppdrag etter misjonsbefalingen.

Kirkesølv og -tekstil

Kirkesølvet følger standarden og består av kalk, mugge, oblateske, disk, særkalker, døpefat, syvarmet lysestake, to andre lysestaker og fire vaser. De fire messehaglene er fra 1940.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg