Holt kirke, kirke i Tvedestrand kommune, Aust-Agder, sør for Fiane. Steinkirke fra 1100-tallet, utvidet til korskirke i tømmer i 1753; vesttårn fra 1692. Kirken har et usedvanlig rikt inventar med middelaldersk døpefont i kleber fra første halvdel av 1200-tallet; den eldste bevarte altertavle fra 1500-tallet, barokk altertavle skåret av Torstein Hoff 1730, korskranke og dåpshus utført av dansken Suchow 1758. Det innelukkede pulpitur på nordveggen oppført for Ulrich Schnell, Næs Jernverk. Restaurert 1953. Uvanlig vakker kirkegårdsport.