Andebu kirke, kirke i Sandefjord kommune, Vestfold. Middelaldersk, enskipet steinkirke, innviet til Jomfru Maria og St. Nikolaus. Kirken omtales første gang i diplom fra 1314. Altertavle og prekestol i renessansestil. Ble en del ombygd på 1600-tallet, da bl.a. de nåværende vindusåpningene ble laget. Interiøret ble restaurert i 1933. Til kirkeinventaret hører et nattverdsbilde fra 1569 som tilskrives den nederlandske maleren Pieter Aertsen.