Slidredomen eller Vestre Slidre kirke er en steinkirke fra middelalderen i Vestre Slidre kommune i Valdres.