Skoger gamle kirke, kirke i Drammen kommune, Buskerud, ca. 6 km sør for bysenteret. Oppført i stein ca. 1220, viet St. Olav. Takrytter fra 1700-tallet. Rikt inventar med krusifiks fra siste del av 1200-tallet, altertavle fra 1631; galleri med apostelrekke og takdekorasjoner fra 1652. Restaurert 1973.