Romnes kirke, kirke i Nome kommune, Telemark, nord for Ulefoss. Middelaldersk steinkirke viet St. Laurentius. Til inventaret hører bl.a. altertavle og prekestol fra ca. 1700.