Hjartdal kirke
Hjartdal kirke
Av /Arfo forlag.
Hjartdal kirke

Poesi i nakent tre og lys.

Hjartdal kirke
Av /Arfo forlag.

Hjartdal kirke er en kirke i Hjartdal kommune i Telemark. Kirken hører til Agder og Telemark bispedømme og forvaltes av Hjartdal sokneråd. Hjartdal kyrkje stod ferdig i 1812 og ble vigslet samme år.

Faktaboks

Også kjent som
Hjartdal kyrkje

Kirken er en korskirke og har 220 sitteplasser. Den har svært fine treskjærearbeider. Alterveggen ble rekonstruert i 1940-årene, etter forbilder og gjenværende dekorelementer fra 1800-tallet.

Kirken har vernestatus som «Automatisk listeført (1650-1850)».

Hjartdal kirke

Alterveggen ble rekonstruert av arkitekt Wilhelm Swensen i 1940-1941, etter forbilder og gjenværende dekorelementer.

Hjartdal kirke
Av /Arfo forlag.

Bakgrunn

Hjartdal kirke

De opprinnelige rønjomkirkene var alle trehvite som denne, bortsett fra alterveggene.

Hjartdal kirke
Av /Arfo forlag.

Hjartdal gamle kirkested lå rett inntil elva Bjorå, der kirkegården fremdeles ligger. Dette forårsaket stadige fuktproblemer i den gamle stavkirken. Derfor ble en ny kirken reist lenger bort fra elva, men ikke lenger enn at man fremdeles kunne benytte den gamle kirkegården.

Halvor Høgkasin fikk i oppdrag å bygge den nye kirken av kirkeeier Johannes Halvor Uvos. Etter å ha gått i lære hos blant andre Jarand Aasmundson Rønjom selv, var Høgkasin velforberedt. Sammen hadde de reist Rauland kirke, som sto ferdig i 1803. Høgkasin hadde også bygget Tuddal kirke, som ble innviet i 1796.

Hjartdal ble bygget nærmest som en replikk til Rauland kirke, med enkelte spesialiteter som avslører byggmesteren.

Kirkebygget

Kirkens volum og grunnplan tilsvarer de andre rønjomkirkene. Eksteriøret bærer i dag preg av en ombygging i 1888: Da ble ytterpanelet skiftet, tårnhetten endret, takutstikk ble bygget over inngangsdørene og vinduene fikk en spiss øvre avslutning.

Vinduene er tilbakeført, men de er likevel langt større enn i både Rauland og Vinje. Tårnavslutningen er smalere og høyere. Det ble satt inn tårnluker med en avrundet øvre avslutning. De malte urskivene i tårnlukene viser kl. 11.00, kirketid, og er sikkert kommet på senere. Kirketiden var mye tidligere på begynnelsen av 1800-tallet.

Interiør

Hjartdal kirke

Alterveggen består av mange klassiske elementer skåret i tre kombinert med mer lokale former.

Hjartdal kirke
Av /Arfo forlag.

Jarand Aasmundson Rønjom bygget selv tre kirker som fremdeles står. Men det er først og fremst i Hjartdal kirke vi i dag kan oppleve et 1700-tallsinteriør av rønjomtypen. I så måte er det en historiens ironi at Hjartdal kirke verken er fra 1700-tallet eller bygget av Rønjom.

Hjartdal kirkes interiør, slik det nå framstår, viser godt hvordan Rønjoms kirker en gang så ut – med nakne vegger og et umalt interiør. Riktignok står også alterveggen umalt i Hjartdal, mens den var malt i Rønjoms egne kirker. Stokkene er beskjedne i størrelse og fungerer som en nøytral ramme rundt rommet. Trevirket skaper en varm og enhetlig atmosfære.

Endringer

Hjartdal kirke

Nordskipet sett fra kirkens midtakse.

Hjartdal kirke
Av /Arfo forlag.

Professor Johan Meyer pekte i sin tid på at de mer framtredende telemarkssnekkerne forutsatte at innredningsarbeidene skulle bli stående umalte. Vekten ble på denne måten lagt på materialenes kvalitet og snekkerarbeidets og treskjæringens nitide utførelse.

Men kirkerommet skjuler også mye av sin historie, for også denne kirken ble endret i 1888, bare 14 år etter at sognet overtok eierskapet. Alterveggen ble revet og en nygotisk altertavle ble satt inn i det fordypede koret. Korgulvet ble hevet, benker og gallerier ble kastet ut. Nye og luftigere benker ble satt inn, og nye atskilte gallerier ble lagt inn i hver korsarm, høyere enn de opprinnelige. Vinduene fikk spisse, nygotiske overstykker.

Rekonstruksjon

I 1940–1941 ledet arkitekt Wilhelm Swensen et arbeid med å restaurere kirken. Han tok han utgangspunkt ide tre andre rønjomkirkene, og kombinerte dette med alt han kunne finne av spor etter det gamle interiøret.

Den gamle himlingen kom til syne over 1800-tallshimIingen. Prekestolen og en rekke dekorelementer var tatt vare på. Han fant også et kapitel og noen andre spor etter det gamle interiøret. Benkene var dessverre gått helt tapt, men Swensen kopierte de i Tuddal kirke, som Høgkasin også hadde laget. Veggene ble rengjort for maling, og nyedeler ble beiset slik at de skulle få en overflate mest mulig lik de gamle.

Ser vi disse fire kirkene under ett, og vi forutsetter at Swensens rekonstruksjon er korrekt, har ikke minst alterveggens detaljering gitt økt spillerom for en individuell utvikling. Den manglende spesialiseringen i de små bygdesamfunnene krevde at en håndverker mestret flere disiplinen Som Rønjom hadde Høgkasin flere talenten I dette interiøret kommer særlig treskjæreren og finsnekkeren fram. Alterveggen har langt flere utskårne felter enn Rauland og de andre kirkene. Den manglende bemalingen kompenseres av det stillferdige skyggespillet og utnyttelsen av trevirket. De klassiske forbildene er fremdeles synlige, men er godt balansert av bygdekunstnerens frodige planteornamentikk.

Hundre år tidligere var det kun donatorenes navn som var synlig i kirkerommet, men nå markerer også kunstneren og hånd verkeren stolt hvem han er. Ved prekestolen står derfor følgende: «Dette Tempel er bekostet av Johanes Halvors Uvos og opført af Halvor Ols Høgkasin Aar 1809».

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg