Brevik kirke, kirke i Porsgrunn kommune, beliggende på Øya i Brevik. Firkantet kirke med kraftig sidestilt klokketårn, bygd i betong, oppført 1963. Tegnet av arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas. Av inventar kan nevnes et dåpsfat fra 1773 og et krusifiks fra 1500-tallet, trolig fra Danmark.